Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen (0-16 jaar) en heeft kennis van de daarbij mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. Bij sommige kinderen wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is of duurt het langer. Kinderen die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak kunnen ook problemen hebben met spelen op het schoolplein of met de gymles waardoor ze niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en ouders of eventueel andere betrokkenen) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school of buiten weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe bewegingsvaardigheden.

De kinderfysiotherapeut werkt volgens een behandelplan, indien nodig in overleg met andere zorgverleners zoals huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist en pedagoog.

Behandeling door een kinderfysiotherapeut kan nodig zijn bij de volgende problemen:

 

 • Voorkeurshouding bij zuigelingen met eventueel afplatting van het hoofd.
 • Te gespannen of te rustige baby
 • Billenschuiven, tenenlopen
 • Pre- en/of dysmatuur geboren kind
 • Schrijfproblemen
 • Fijn-motorische problemen (knippen, knutselen)
 • Achterstand in motorische vaardigheden zoals kruipen, lopen, rennen, klimmen, balvaardigheid, hinkelen, springen en fietsen.
 • Niet mee kunnen komen met gym- of buiten spelen
 • Ademhalingsproblemen
 • Snel moe, geen lange afstanden kunnen lopen
 • Lichamelijke klachten, hoofdpijn, pijn in rug of arm of been
 • Houdingsproblemen
 • Revalidatie na operaties en botbreuk
 • Spanningsklachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Afwijkend looppatroon
 • Opvallende motoriek (houterig, onhandig, angstig)
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

 

De kinderfysiotherapie wordt gegeven in een ruimte die geschikt is voor het behandelen van kinderen en is daarom niet op alle praktijklocaties mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ida Nagel.