Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden
 • Om te voorkomen dat bij de eerste afspraak blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent en de kosten dus voor uw eigen rekening komen, kunt u het beste van tevoren uit zoeken of fysiotherapie wordt vergoed. Informatie hierover kunt u vinden in uw polis of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 • Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat als u voldoende aanvullend verzekerd bent de zorgverzekeraar de kosten van de behandeling fysiotherapie volledig zal vergoeden.

 • Indien u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, worden de behandelingen
  fysiotherapie rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent moet u het bedrag per behandeling per PIN voldoen, het is helaas niet mogelijk achteraf te betalen. De factuur van de behandeling kan uw fysiotherapeut voor u printen en aan u meegeven.
   
 • Afspraken die niet door kunnen gaan moeten 24 uur van tevoren worden afgezegd. Behandelingen die te laat worden afgezegd mogen wij niet bij de zorgverzekering declareren maar moet u zelf betalen.
   
 • Uitsluitend in bijzondere omstandigheden, zoals bij patiënten die onder een bewindvoerder vallen is het mogelijk dat u een factuur ontvangt. Deze factuur moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen.

 • Als u na een betalingsherinnering niet betaalt dragen wij de invordering van de factuur over aan een incassobureau. Alle hiermee gemoeide kosten komen voor uw eigen rekening.


Wetgeving

Bij behandeling door een fysiotherapeut of arts ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u en uw behandelaar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst zijn de rechten en de plichten van u als patiënt en de plichten van de fysiotherapeut beschreven. Hierin staat onder meer dat u recht heeft op informatie over uw klachten en dat u toestemming moet geven voor een behandeling. Meer hierover vindt u hier.

Naast deze wet is er ook nog de Wet Bescherming Persoonsgegevens die beschrijft hoe de fysiotherapeut moet omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Meer hierover vindt u hier.

In de praktijk komt het hier op neer dat uw behandelend fysiotherapeut een behandeldossier moet bijhouden, zorgvuldig om moet gaan met uw gegevens en zonder uw toestemming nooit gegevens uit uw behandeldossier aan derden zal verstrekken. U heeft altijd recht op informatie over en op het inzien van uw dossier. Als u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut vragen deze te wijzigen. Tegen kostprijs kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Aansprakelijkheid

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een schoon badlaken of 2 kleinere handdoeken mee te nemen. Verder verwachten wij van u dat u de regels van persoonlijke lichaamsverzorging in acht neemt, dat betekent liefst voor de behandeling wassen of douchen.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn met de wijze waarop de fysiotherapeut met u omgaat en u behandelt, bespreek dit dan zo snel mogelijk met uw behandelaar. Het KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten heeft richtlijnen opgesteld voor de afhandeling van klachten. Informatie kunt u aanvragen bij de Klachtencommissie van het KNGF:

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel 033-4672900 (U wordt doorverbonden)
of bij www.defysiotherapeut.com