Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp

Huisregels

  • Kijk goed na of u verzekerd bent voor fysiotherapie of manuele therapie en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Als blijkt dat de fysio-/manueeltherapeut de kosten niet kan declareren bij uw zorgverzekeraar zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Het bedrag kan niet achteraf betaald worden maar dient u per behandeling per PIN te voldoen.
  • Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen bij u in rekening worden gebracht. Hiervoor geldt het ‘no show’ tarief van €27,00. Zorgverzekeraars vergoeden dit tarief niet.
  • Bij plotselinge ziekte dient u voor 8:30 uur af te bellen, anders brengen wij de kosten bij u in rekening.
  • Indien u een voorwerp van de therapeut te leen krijgt en dit niet terugbrengt, worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Zorgverzekeraars geven geen vergoeding voor oefenmateriaal.
  • Wilt u bij elk bezoek aan de praktijk uw afspraakkaartje en een grote of twee kleine handdoeken meenemen?
  • Indien de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan het antwoordapparaat in, u wordt zo spoedig mogelijk door een van de therapeuten terug gebeld of uw boodschap wordt verwerkt. U kunt boodschappen ook per email doorgeven.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
  • Indien u problemen heeft met de Nederlandse taal, wilt u dan een tolk meenemen voor de eerste afspraak?
  • Als u een wilsverklaring tot niet reanimeren heeft wilt u dat dan aan uw behandelend fysiotherapeut laten weten?