Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp

Post Intensive Care Syndroom

Jaarlijks belanden meer dan 85.000 patiënten op de Intensive Care (IC). Door verbeteringen
in de zorg overleven patiënten vaker deze ziekenhuisperiode. Een deel van deze mensen
hebben door het verblijf op de IC in combinatie met de levensbedreigende ziekte, het Post-
Intensive Care Syndroom (PICS). De gevolgen voor de patiënt, zoals lichamelijke en
geestelijke klachten, kunnen tot jaren na ziekenhuisontslag aanhouden. Deze klachten komen
bóven op de gevolgen van de ziekte waarvoor de patiënt op de IC werd opgenomen.

In deze animatie krijgt u meer informatie over het Post Intensive Care Syndroom.

De hart-, vaat- en longfysiotherapeuten in onze praktijk hebben aanvullende scholing
gevolgd in het behandelen van PICS. Zij maken deel uit van het REACH netwerk. REACH staat voor Rehabilitation After Critical Illness and Hospitalization Discharge.

In dit netwerk werken fysiotherapeuten samen met ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Samen begeleiden zij u, na een IC opname, om thuis verder te herstellen. Wie van deze hulpverleners wordt ingezet is afhankelijk van de klachten en
de vragen die u en uw familie hebben.